Οικονομικά Στοιχεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016

This the Invitation to the Regular General Meeting of Shareholders.  Click here to view it.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015

These are the financial data of 2015. Click here to view them.

This the Invitation to the Regular General Meeting of Shareholders.  Click here to view it.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014

These are the financial data of 2014. Click here to view them.

This the Invitation to the Regular General Meeting of Shareholders.  Click here to view it.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013

These are the financial data of 2013. Click here to view them.

This the Invitation to the Regular General Meeting of Shareholders.  Click here to view it.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012

These are the financial data of 2012. Click here to view them.